torsdag 12 augusti 2010

Hur oeniga är Östros och Odell om kommunekonomi?

Efter att i sju veckor ha varit helt koncentrerad på Gotlands kommun är det dags att åter vidga vyerna. Nästa vecka är det Kommek, den kommunalekonomiska sammandragningen i Malmö. Där ska jag som ett av mina första frilansuppdrag leda en debatt mellan Mats Odell (KD) och Thomas Östros (S) om den ekonomiska politiken med tonvikt på den kommunala ekonomin.
Det är att få herrarna att koncentrera sig på det senare som blir utmaningen. Det viktigaste för kommunernas och landstingens ekonomi är att folk har jobb, men de närmare 1000 personer som anmält sig till den här debatten är inte betjänta av en allmänpolitisk jobbdebatt, som den här valrörelsen sannolikt kommer att överflödas av. Nu gäller det att få debattörerna att inrikta sig på det mer specifikt kommunala. Till exempel statsbidragen, och då inte bara hur stora de ska vara utan också hur de ska fördelas. Annat som kan intressera denna publik tror jag är skatteutjämning, balanskrav och välfärdens finansiering på sikt.
Blockpolitiken är påtaglig också i de kommunalekonomiska frågorna visar en sammanställning som tidskriften Kommunal Ekonomi gjort. Men det finns också stora åsiktsskillnader inom blocken. Moderaterna är till exempel mer skeptiska till kommunerna som konjunkturutjämnare än övriga i alliansen. Vänsterpartiet vill skärpa skatteutjämningen, medan övriga rödgröna partier är rätt nöjda med nuvarande system.
I sitt svar på Kommunal Ekonomis enkät svarar socialdemokraterna att det behövs en större översyn av kommunernas ekonomiska förutsättningar. Det kan det finna anledning att fråga Thomas Östros mer om. Mats Odell kan nog räkna med frågor om vad han tycker att han åstadkommit sina fyra år som kommunminister. Förslag på frågor och andra synpunkter inför debatten mottages tacksamt. Antingen som en kommentar eller via e-post: lena.horngren@gmail.com.

Dagens lästips:
Välfärd som tuggummi
På Sydsvenskans ledarsida resonerar krönikören Henric Borgström om det i hans tycke allt mer söndertuggade begreppet välfärd, bland annat apropå Mona Sahlins nya bok.
Forever young?
Dagens Samhälles krönikör Magnus Wrede hittar överraskande likheter mellan 100 meterslöparen Merlene Ottey och Nackas kommunalråd Erik Langby.
Varnande exempel
Konkurrensverket ska nu granska Landskrona kommuns upphandlingsrutiner, sedan Landskronaposten i en serie artiklar avslöjat att fastighetsavdelningens alla måleriuppdrag utan upphandling gått till två firmor man haft goda relationer med.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar