torsdag 3 juli 2014

Bättre tåg i Mälardalen till skilda priser

Christer Wennerholm (M), Stockholm, Åsa Kullgren (S), Sörm-
land, Inger Thorén, Akademiska sjukhuset och Marie Eriksson,
 Mälardalens högskola diskuterade tågtrafik på ett av Almedals-
veckans många seminarier.
Egentligen är det något högst besynnerligt att fyra mälardalingar står i en kyrkoruin i Visby och diskuterar tågtrafiken i Mälardalen, men nu är det ju Almedalsvecka. Liknande aktiviteter sker i varenda tillgänglig lokal. Den som bland 3 400 arrangemang valde Mälardalsrådets seminarium fick en manifestation av politisk samsyn mellan landstingsråden Christer Wennerholm (M), Stockholm, och Åsa Kullgren (S), Sörmland. De jobbar gemensamt för att människor enkelt kan ta sig från en del av regionen till en annan.

Mycket är på gång. Citybanan, som är navet, kommer i gång tidigare än beräknat. Planen Ny Trafik 2017 är efter många och långa diskussioner klubbad i alla län. Det innebär tätare trafik och fräschare tåg. De gamla sunkiga tågen, som bland annat går på sträckan Sala-Västerås-Norrköping,  ska ersättas med 32 nya fräscha med 300 sittplatser vardera.  Trafiken i Mälardalen ska fungera lika enkelt och smidigt som den gör idag i Västra Götaland och Skåne.

Ett nytt biljettsystem och en Mälardalstaxa utlovas, men vad det kommer att kosta att åka med tågen är oklart. Idag betalar stockholmarna 790 kronor i månaden för obegränsat antal resor med SL i Stockholms län. Ett västmanländskt länskort på buss och tåg kostar 1 415 kronor i månaden. En västeråsare som tågpendlar till Stockholm betalar 3 090 kronor.

När jag ställde en seminariefråga om den nya taxan innebär att det blir dyrare för stockholmarna eller billigare för västeråsarna kändes det som om jag pekat på elefanten i rummet. Frågan har inget svar. Efter en stunds generad tystnad konstaterades att det är en förhandlingsfråga.
Det är också, även om det inte sades, i högsta grad en politisk fråga. Stockholms län satsar 3 184 kronor per invånare, enligt kollektivtrafikens öppna jämförelser för 2014. Västmanland mindre än en tredjedel, 998 kronor, näst lägst i landet.

Den nya planen innebär att kostnaderna ökar, men eftersom pengarna ska tas från samma kassa som sjukvården, alltså landstingsbudgeten, kan västmanlänningarna inte hoppas på taxor på Stockholmsnivå. Stockholmarna lär inte behöva befara västmanländska taxor. Kraftiga taxehöjningar vore poliskt självmord. Så vi mälardalingar får glädja oss åt bättre tågtrafik och finna oss i att kollektivtrafiken kostar olika. Både den del vi betalar via skatten och när biljetten betalas.
Texten även publicerad i VLT 3 juli 2014