söndag 1 april 2018

Västerås kan idag inte kallas en skolstad


Stadens styrande talar i högtidliga sammanhang gärna om Västerås som ”skolstaden” och nickar högaktningsfullt mot Rudbeckiusstatyn. Idag finns inget fog för det epitetet. Faktum är att Västerås är en av landets sämsta skolkommuner. Som västeråsare skäms jag när jag ser skolstatistik som visar på bottenplaceringar för en stad som haft en tradition av att sträva mot utjämning och därför prioriterat skolan.

Ett exempel: Branschorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gör regelbundet Öppna jämförelser för kommunala verksamheter. Dessa presenteras sedan i form av tabeller i kommun-och landstingsdatabasen Kolada där de som tillhör de bästa 25 procenten får grönt, de sämsta rött och de däremellan neutralt gult.
Bilden av Västerås från kommundatabasen Kolada.
Rött betyder att man tillhör den sämsta fjärdedelen.
I Västerås tabell för grundskolan 2014-2017 finns inte en grön plätt. Däremot lyser det alarmerande rött för många av jämförelsetalen och de röda rutorna har blivit fler för varje år. Om man ser till den sammanvägda rankningen har Västerås  legat på den nedre halvan, sedan 2015. I fjol var man på plats 234 av 290.

Lärarförbundet rankar också skolor utifrån delvis andra kriterier än SKL. I deras bedömningar av Bästa skolkommun ingår exempelvis också löneläge och andelen sjukskrivna lärare. Det gör inte att Västerås hamnar i bättre dager, tvärtom. Här hamnar Västerås på plats 259 av 290. Men kanske finns här också en viktig förklaring till Västerås dåliga placering. Västerås satsar mindre per elev i förskola och grundskola än nästan alla andra kommuner, plats 272 av 290 för kriteriet resurser.

Vilka konsekvenser detta får i vardagen kan man ana när man läser Skolinspektionens rapporter från de granskningar de under året gjort i Västeråsskolor. Under mars kritiseras tio kommunala skolor, varav två gymnasieskolor. Bakom de byråkratiska formuleringarna anar man en vardag av otrygghet, kränkningar, stök och brister att följa upp elever som inte når målen.

Den svenska skolan är kommunal och bör, som jag ser det, så förbli. Men kommunpolitikerna måste ta sitt ansvar. Det måste till mer resurser och ett systematiskt arbete för att få upp resultaten. I den kommande valrörelsen bör huvudfrågan vara hur resultat och arbetsmiljö kan förbättras så att Västerås åter med fog kan kalla sig skolstaden.

Texten även publicerad i VLT den 31 mars 2018