lördag 24 september 2016

Tilliten har fått en egen delegation


Vilket är språket vackraste ord? Omfamning, skriver den isländske författaren Jon Kalman Stefánsson i den sorgsna romanen Fiskarna har inga fötter. Det fick mig att börja fundera över de vackra orden i en tid när så många fula hatfyllda ord far runt. I topp på min lista hamnade ordet ”tillit” eftersom det är en förutsättning för alla våra relationer. Inte bara med de nära och kära som vi omfamnar utan också i samhället som helhet.

Ordbokens definition på tillit är ”övertygelse om någons trovärdighet eller goda avsikter i förhållande till personen i fråga”. Det är alltså något väldigt personligt. Inget man förknippar med en statlig utredning. Men sedan i juni har vi i det här landet en Tillitsdelegation. Den har civilminister Ardalan Shekarabi som uppdragsgivare och leds av nationalekonomen Laura Hartman.

Delegationen har inte till uppgift att verka allmänt tillitsbefrämjande. Även om det kanske skulle behövas. Det finns oroande tecken på att den grundläggande tilliten i samhället minskar. Det handlar om tillitsbaserad styrning av offentlig verksamhet, som är regeringens alternativ till New Public Management. NPM är ett samlingsbegrepp för de marknadsinspirerade lösningar som gett valfrihet men också ekonomistyrning och rapporteringskrav.

Regeringen har sedan den tillträdde lovat att fasa ut NPM, som har fått skulden för många av bristerna inom vård, skola och omsorg. ”Låt proffsen vara proffs”, har varit slagordet. Ord som tänt en låga av hopp hos professioner som sett administrationen öka och handlingsutrymmet krympa.

Vad tillitsbaserad styrning konkret innebär är oklart. Direktiven är luddiga. I hög grad är det därför upp till delegationen att fylla begreppet med innehåll. Inget lätt uppdrag. I synnerhet som förväntningarna är höga från proffsen som vill vara proffs. Målkonflikterna är, som alltid när det handlar om styrning, många. Motkrafterna till förändring starka. Utredningarna har varit många under åren. Resultaten försumbara.

Men det känns trist att misstro en utredning om tillit. Så jag väljer att tills vidare ha tillit till Laura Hartman och Tillitsdelegationen. I juni 2018 är det upp till bevis, då ska uppdraget slutredovisas.
Texten även publicerad i VLT den 24 september 2016