torsdag 30 maj 2013

Hoppet ska vara de ungas vän

Snart är det dags för den dag på året då Västerås centrum är som bäst. Skolavslutningsdagen när studentflaken fyller gatorna och ger en stämning av fest och förväntan. Den enda dag på året då man blir lite tårögd över rusiga och skränande ungdomar. Då är så rörande sårbara där mitt i steget mellan den nu avklarade skolan och det nya okända.

“Och den ljusnande framtid är vår”, har generationer av studenter sjungit. Det är ju så man vill att det ska kännas denna dag. Att den är steget mot något nytt och bättre. Men så börjar jag fundera om det verkligen är den sången jag har hört från studentflaken på senare år. Är det inte mera ett konstaterande av hur bra de är som tagit studenten ackompanjerat av dunkande dansmusik? I värsta fall kombinerat med en banderoll på flaket på temat “soc nu kommer vi”.

Ett samhälle där hoppet inte är de ungas vän är illa ute. Tyvärr finns det många tecken på att det är så för många unga i Sverige idag. Då tänker jag inte bara på den senaste tidens oroligheter i segregerade förorter, även om det är en kraftfull varningssignal. Det finns också andra, mindre synliga tecken på hopplöshet bland unga.

Till exempel visar statistik från Folkhälsoinstitutet att sedan mitten 1980-talet har det blivit dubbelt så vanligt att ungdomar säger att de har symtom på psykisk ohälsa som sömnproblem, oro och ångest. Ökningen var störst under 1990-talets krisår. Oroliga tider skapar oro hos barn och unga.

Ungdomsarbetslösheten bidrar därför till dagens oro, även om man ska ha i minnet att för de flesta unga blir arbetslösheten kortvarig. Förutsatt att man har lyckats ta sig upp på ett studentflak. Risken för arbetslöshet är betydligt större för de 30 procent i varje årskull som inte fullföljer gymnasiet.

Så håll ut ni unga som har flera hundra dagar kvar, glädjeruset på flaket är inte det enda skälet att sikta mot studenten. Och ni som står på flaken i år tänker väl knappast på statistik, men faktum är att den talar till er fördel. Det kommer att finnas många hål att fylla på arbetsmarknaden när 40-talisterna checkar ut.

Sjung så mycket ni orkar om er lyckliga dag och se till att hoppet blir en av de vänner ni håller kontakt med så blir nog framtiden så ljus som ni hoppas.

Texten även publicerad i VLT 29 maj 2013