söndag 25 maj 2014

Valrörelser gör politiken synlig

Allt som bidrar till att skapa liv och rörelse i Västerås centrum är bra. Barnens festival har sin speciella charm, särskilt när solen skiner. Musik från Torgscenen gör stegen lättare. Valrörelser hör också till det som livar upp. Då tänker jag inte i första hand på stressade rikspolitiker som säger det förväntade och låter sig fotograferas med lokala partivänner. Mitt demokratiska jag livas upp av aktiviteten i valstugorna eftersom det gör politiken synlig på ett helt annat sätt än till vardags.

Det blir också tydligt att politiken inte bärs upp av de som kommer nerdimpande från Stockholm eller ens av lokala kändisar som Ulla Persson (S) och Elisabeth Unell (M) utan av vanligt folk med ett samhällsengagemang. Många hör sannolikt till den beundransvärda skaran fritidspolitiker. De dryga 40 000 i landet som utan särskilt mycket tack och mot låg eller ingen ersättning ägnar sin fritid åt att läsa handlingar och gå på möten.

Demokratin har de senaste åren setts som en krisbransch med färre medlemmar i partierna, sjunkande valdeltagande och ökad misstro eller rent av förakt mot politikerna. Men kanske börjar de bli dags att ta bort krisstämpeln. Nyligen presenterade statsvetarna Gissur Erlingsson och Mikael Persson siffror på DN Debatt, som visar att demokratins dagsform är god.
Förtroendet för politikerna dalade efter 1990-talets krishantering, men är nu tillbaka på 1970-talsnivå. Sverige har högt valdeltagande i de nationella valen och medlemstalet i partierna sjunker inte längre. Även om de har fortsatt svårt att rekrytera och behålla kvinnor, unga och utrikes födda.
På måndag monteras stugbyn på Hantverkargatan i Västerås ner för den här gången. Den vardagliga friden tar åter över centrum, men kortvarigt den här gången. I slutet av augusti byggs valstugorna upp igen inför höstens val. Men innan dess blir det för de politiskt intresserade en tid av eftervalsdebatt.

Jag hoppas debatten blir särskilt intensiv i Surahammars kommun, som har två val i morgon. Förutom EU-valet också en lokal folkomröstning om den nedlagda högstadieskolan i Virsbo. En omröstning som tiden gått förbi innan den genomfördes.  Förtroendet för demokrati och politiker är skört och måste vårdas. Helst genom ett agerande som gör att det inte finns grund för sådana här misstroendeomröstningar, men om de ändå sker behövs aktiv eftervård och analys av orsakerna.
Texten även publicerad i VLT den 24 maj 2014