lördag 21 november 2015

568 styrdokument ingen garanti för bra vård

Landstinget må ha ont om pengar men det är ingen brist på styrdokument. Landstingsfullmäktige fick i veckan besked om att det finns 3 strategier, 20 policies, 264 riktlinjer och 281 handlingsplaner. En tänkbar reaktion på detta är:
Hälso- och sjukvård är en så komplicerad verksamhet att det behövs så mycket olika dokument för att ge västmanlänningarna en god vård.

Eller också:
En så komplicerad verksamhet som hälso- och sjukvård går inte att detaljstyra. Alla dessa dokument motverkar en god vård.

Jag är övertygad om att det är det sistnämnda som gäller. Säkert har dokumenten producerats med de bästa intentioner och är fyllda av förhoppningar om förbättringar. Att summan av alla dokument rent matematiskt blir 568 är lätt att räkna ut, men den sammanlagda effekten är det ingen som vet. Risken är att den är negativ. ”Överstyrning ger underproduktion” står det i en av de många rapporterna om sjukvårdens styrningsproblem som finns i min bokhylla.
Landstinget Västmanland är stolt över sin förbättrade städrutiner på vårdavdelningarna och borde nu sätta igång en storstädning i dokumentförrådet. Till att börja med skulle man kunna ta bort alla dokument som är motstridiga. Den vårdpersonal som bestämmer sig för att strikt följa en av de 281 handlingsplanerna löper en uppenbar risk att bryta mot minst en av de 264 riktlinjerna, eller kanske rent av en policy eller en strategi.

Men i så fall är nog vederbörande ofta omedveten om detta eller också gör man ett medvetet val utifrån vad som är bäst för patienten just då. Mångstyrighet leder till bångstyrighet. Risken med alltför många och motstridiga styrsignaler är att personalen väljer de som passar. Eller, vilket är än värre, lägger sitt sunda förnuft och sin professionella kunskap åt sidan, och gör som det står.

Då blir det inte sannolikt inte bra, varken för patient eller personal och vården får kritik från myndigheter och media. Risken är att de styrande då utfärdar riktlinje nummer 265 och eller handlingsplan 282 för att visa handlingskraft.
Landstingsrådet Denise Nordström (S) skyller dokumentmängden på staten och hävdar att det inte finns någon gräns. Jag hade önskat lite mer handlingskraft och en aning bångstyrighet mot statsmakten. Plus en aning självkritik, åtskilliga dokument är säkert lokalproducerade.

 Texten även publicerad i .VLT den 21 november 2015
PS
Ett lästips; I rapporten Framtidens hälsa, vård och omsorg: Detta kommer debatten att handla om från tankesmedjan Leading Health Care finns tankar om bättre sätt att styra vård än att öka detaljstyrningen ytterligare