måndag 25 mars 2013

Sorgligt aktuell jämställdhetsbok

En av de böcker som sorterades bort vid senaste bokhyllerensningen var en gammal SNS-skrift med titeln Kvinnors liv och arbete. Ett misstag inser jag nu efter att ha varit på 50-årsjubileet av bokens utgivning och presentationen av en ny bok med titeln Arbete & jämställdhet. Förändringar under 50 år, även den utgiven av Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS).
Den slängda boken är en samhällsvetenskaplig klassiker och betraktas som startpunkten för könsrollsdebatten. Den förändrade perspektivet så att förstenade könsroller inte längre sågs som ett kvinnoproblem, även männen blev förlorare. Inte minst när det gällde kontakten med barnen.
1974 infördes pappaledigheten i föräldraförsäkringen. En rättighet som ”utnyttjades på promillenivå”, för att citera en av den nya bokens författare, genusvetaren Roger Klinth. Därför behövdes marknadsföring. Hoa Hoa Dahlgren och bebisen har de flesta sett, men den talade nog mer till mammorna än till papporna. Några år senare användes andra lockrop från Försäkringskassan:

”Pappaledighet kan vara förlängda helger och semestrar."
Inte ens det har gett resultat. Fortfarande tar kvinnorna ut 75 procent av föräldraledigheten. Dessutom tar kvinnorna 65 procent av vab-dagarna.  Livslönen för en kvinna är i genomsnitt 3,6 miljoner lägre. Även om en del har hänt på 50 år så visar siffrorna att vi inte är där vi vill vara.

  3,6 miljoner kronor innebär en oändligt stor skillnad i trygghet, frihet och makt, konstaterade nya jämställdhetsministern Maria Arnholm (FP) på bokseminariet.
Frågan är vilken roll vår generösa föräldraförsäkring spelar för löneskillnaderna. Risken är att de unga kvinnornas långa frånvaro från arbetslivet innebär en nackdel som de får svårt att ta igen. I så fall är individualiserad föräldraförsäkring lösningen, eftersom då krävs att männen tarut hälften för att familjen ska få ut alla dagarna. Maria Arnholm är inte villig att ta det steget ännu.

På frågan när hon kommer att vara nöjd med jämställdheten svarade Maria Arnholm: När kvinnan tjänar mest i hälften av de svenskafamiljerna.

Jag är inte säker på att vi har kommit så långt när det är dags att fira 50-årsjubileet av e-boksversionen av min slängda bok.
Texten även publicerad i VLT 25 mars 2013