tisdag 24 april 2012

Ogillat ord svårt att ersätta

Äldreriksdagens moderator Marianne Nilsson enga-
gerade bland annat åhörarna i en diskussion om or-
det brukare.
Få älskar ordet brukare, ändå används det ständigt. Trots protester, inte minst från de äldre som får beteckningen när de behöver samhällets hjälp att klara sin vardag. Pensionärsorganisationen SPF har ett kongressbeslut på att motarbeta ordet. Bengt-Åke Nilsson (FP) motionerade nyligen om att Västerås stad ska hitta något bättre.  Frågan är vilket ord man ska använda i stället. Det har Bengt-Åke Nilsson inget förslag om. Ingen annan heller, eftersom alternativen väcker motstånd av ett eller annat skäl.

Förra veckan var b-ordet uppe till diskussion på Äldreriksdagen i Stockholm, där över 800 politiker och tjänstemän från kommuner och landsting var samlade. En handuppräckning visade att två tredjedelar av publiken var emot. Men när regeringens äldresamordnare Eva Nilsson-Bågenholm testade andra förslag fick alla nobben.

Kund är för marknadsinriktat och politiskt belastat. Omsorgstagare för passivt. Klient för juridiskt. Patient är för sjukvårdsinriktat. Ord som människa eller medmänniska ratades med motiveringen att det är vi alla. Så även om ingen gillar att bli kallad brukare lär ordet nog leva kvar.

Engagemanget i frågan var stort. Även om några hävdade att detta är en pseudodiskussion i det stora sammanhanget om hur vi ska klara framtidens äldreomsorg. Något ligger det väl i detta. Man kan säkert stå ut och bli kallad både det ena och det andra bara man blir väl omhändertagen och respektfullt bemött.

Men orden är viktiga och jag kan känna oro för att varken byråkrater, politiker eller omsorgspersonal har något gemensamt ord för gamla människor som är beroende av deras tjänster. Det är dessa människor som far mest illa i dagens vårdapparat. Idag görs mycket för att förbättra för den här utsatta gruppen. Ett gemensamt ord skulle vara en viktig markör av samsyn.

Tyvärr har inte heller jag något förslag. Den dag det blir min tur kan jag nog stå ut med att i byråkratiska sammanhang klassas som brukare bara jag i övrigt får fortsätta vara Lena också när jag blir gammal och skör.
Texten även publicerad i VLT den 24 april 2012