onsdag 22 mars 2017

Orimligt skicka tillbaka unga till Afghanistan


Förra veckan kom 21 ensamkommande flyktingbarn till Sverige, enligt Migrationsverkets statistik. I oktober-november 2015 när flyktingströmmen var som störst kom drygt 2 000 per vecka.  De har nu genomgått mottagningssamtal, asylutredning, möten med ombud och får på löpande band avgörandet från Migrationsverket. Beslutet är, åtminstone för afghanerna som är den största gruppen, ofta negativt eftersom de anses sakna asylskäl. Dessutom skrivs många upp i ålder, vilket innebär att de från ena dagen till den andra kan får flytta till annan ort och förlorar kompisar, skola och god man.

Dessa pojkar är rejält grundlurade. Av sitt hemland, som inte kunnat erbjuda dem trygga uppväxtvillkor och en framtidstro. Av flyktingsmugglarna som förespeglade dem ett annat liv med jobb och utbildning i Europa. Men de är också lurade av Sverige som tog emot dem och tog väl hand om dem tills de plötsligt en dag får veta att det inte var på riktigt. De ska återvända hem, vad det nu innebär. Många av dem vet inte om deras hem finns kvar och var deras anhöriga befinner sig.

”Vi trodde vi var välkomna”, säger en av de afghanska pojkar jag träffat om resan till Sverige.

I juridisk mening har få av de ensamkommande asylskäl. Det finns inte ett individuellt hot riktat mot dem, men det finns heller ingen säker miljö att skicka tillbaka dem till. Så här skriver Migrationsverket i beslutet för en flykting som kommer från provinsen Ghazni:

”Ghazni är en instabil provins där rebeller frekvent förekommer, vilket har resulterat i flertalet säkerhetsincidenter och våld mot civilbefolkningen. Migrationsverket bedömer att det råder väpnad konflikt i provinsen.”

Men detta ses inte som något hinder för utvisning. Denne nyblivne 19-åring anses inte ”särskilt utsatt för en risk att skadas allvarligt eller utsättas för övergrepp”.  Själv är han övertygad om motsatsen och säger sig hellre dö i Sverige än återvända.

Kanske har både han och Migrationsverket fel, vem vet. Men det är orimligt att utsätta en ung människa för plågan att leva under ett sådant hot och att utsätta dem för denna risk. Sverige har tagit emot dem, då har vi också påtagit oss ett ansvar. De som har kommit måste få stanna av humanitära skäl. Allt annat vore en skam. Gjort är gjort, nu måste de ungdomar som är här få börja att planera för en framtid.

Det måste också dock görs klart genom alla tillgängliga kanaler att detta är en engångsåtgärd. Sverige får inte bidra till att fler luras hit av flyktingsmugglares falska löften. Gränskontrollerna måste bestå, åldersbedömningar göras och den som missköter sig ska kunna utvisas.

Texten ursprungligen publicerad i VLT den 4 mars 2017 

.