torsdag 8 januari 2015

Demokratiskt destruktiv höst

Den gångna politiska hösten har varit dramatisk och spännande. Men frågan är om inte hösten med lite perspektiv också kommer att beskrivas som demokratiskt destruktiv.
Då tänker jag inte på decemberöverenskommelsen, som var ett ansvarsfullt sätt att göra det bästa möjliga av den uppkomna situationen, utan på den bild höstens dramatik har gett av politik och politiker. Vår demokrati bygger på att människor är villiga att engagera sig i partier, men hur lockande ter sig idag ett sådant engagemang?

Det är trångt på åskådarbänken där kommentatorerna och förståsigpåarna sitter behagfullt ansvarslösa och beredda att leverera besked om varför det är som det är och om hur det kommer att bli. På den politiska scenen är det däremot allt mer glest. I synnerhet saknas de riktigt stora stjärnorna, som kan ge glans åt föreställningen.
Politiken har rekryteringsproblem. Att partierna har allt färre och allt äldre medlemmar gör att basen krymper för att rekrytera till de 40 000 uppdrag som ingår i den politiska beslutsapparaten. Avhoppen är också många. Inte bara från ex-ministrar som inte vill harva i opposition utan också från vanliga fullmäktige- och nämndledamöter. Poltiken kräver för mycket och ger för lite i form av resultat och uppmuntran, fritidspolitiker väljer att ägna fritiden åt annat.

Det politiska uppdraget har blivit allt svårare och handlingsutrymmet allt mer begränsat. Bostadsbrist, ungdomsarbetslöshet och bristande integration är högst påtagliga problem för många. I den bästa av världar skulle detta leda till att folk kommer till partierna för att jobba för förändring, men i stället leder det till att de vänder politiken ryggen.
”Du behövs”, avslutade Gustav Fridolin (MP) en debattartikel i Aftonbladet häromdagen där han uppmanade läsarna att söka sig till partierna för att jobba med politikens sakfrågor, bland annat med motiveringen: ”Politiken är för viktig för att lämna över till rubrikjägare och taktiker.” Det har han förstås rätt i, men det är svårt att se att han levt som han lär den här hösten. Någon annan lösning är dock svår att finna. Partierna måste tänka om och tänka nytt för att flera ska känna att de behöver partipolitiken för att kanalisera sitt samhällsengagemang.
Texten även publicerad i VLT den 8 januari 2015