onsdag 5 februari 2014

Demensvården bättre än sitt rykte

Sven är en stor och kraftfull man. En gång var han också en man med makt, van att få sin vilja igenom. Idag är han dement och vill för ögonblicket bara en sak, att komma in på sitt rum. Problemet är att han tagit fel på dörr och ägnar all sin kraft åt att komma in i grannens rum. Personalen, som är vana vid att ha koll på den vandrande Sven gör vad de kan för att få honom på andra tankar så att han släpper taget om dörrkarmen och går någon annanstans. Det sker med en kombination av lugnande ord, lämpor och att rent fysiskt ställa sig i vägen för honom. Då är det lätt hänt att olyckan är framme så att antingen någon av personalen eller Sven gör sig illa. 

Det här är en vardagssituation som visar vilket svårt jobb demensvårdens personal har. Jag såg mycket av det under de nästan tre år jag regelbundet besökte min mamma på ett demensboende i Stockholm. Jag såg också mycket av omtanke och av insatser långt över vad man kan förvänta sig. Visst fanns där ibland också nonchalans och slarvig städning, men jag tycker på det hela taget att hon blev väl omhändertagen sina sista år.

Därför gör det mig bedrövad å personalens vägnar när jag ser att demensvården beskriv som ett träsk av vanvård i en serie artiklar i Aftonbladet. En del i serien var en lista över de 271 Lex Sarah-anmälningar som gjordes 2013. En av dessa gällde Västerås. Eftersom det här finns ungefär 500 platser i särskilt boende för dementa är det kanske inte så alarmerande. I all verksamhet där människor inblandade sker misstag. Lex Sarah är ett sätt att göra sådana misstag kända så att de inte upprepas. Därför är det viktigt att personal och chefer inte drar sig för att rapportera av rädsla för att bli uthängda.
Två  av tre svenskar känner sig otrygga med att åldras i Sverige enligt en undersökning som SVT låtit Sifo göra. Jag tillhör för det mesta den trygga tredjedelen. När jag oroas är det inte av braskande rubriker om enskilda misstag utan av faktatyngda lågmälda texter om systemfel . Förra veckan kom ytterligare en på DN Debatt. Där visar TCO hur illa rustat samhället är att möta de demografiska utmaningarna när befolkningen åldras. Alltså den oundvikliga fråga som borde dominera valrörelsen, men som ingen vågar ta i för att den är för svår.

Texten även publicerad i VLT den 31 januari 2014

PS
Facket driver på debatten om välfärdens finansiering. Den 31 januari kritiserade Sacos samhällspolitiske chef Robert Boije på DN Debatt politikerna för dölja problemet och inte tala klarspråk om att det behövs mer egenfinansiering. Han fick mothugg av Kommunals Kristina Mårtensson och Torbjörn Dalin, som menade att välfärden måste skattefinansieras även i framtiden.