tisdag 4 januari 2011

Unga arbetslösa behöver utbildning

I Helsingör och andra danska kommuner är arbets-
förmedlingen en del av medborgarservicen
Var femte EU-medborgare under 25 år är utan jobb. I Sverige är det nästan var fjärde, även om många av dem som finns med i statistiken är studerande som söker extrajobb. Västerås ligger något över rikssnittet. Det vore bekvämt att förklara detta med finanskrisen, men krisen är inte problemets orsak och en konjunkturuppgång innebär ingen lösning. Det handlar om strukturella problem, bristande integration och om en skola som är dåligt anpassad till ungdomarnas behov och till arbetsmarknadens krav.

Värst utsatta är de ungdomar som inte har gymnasieutbildning. De saknar avgångsbetyget som är den nödvändiga inträdesbiljetten till arbetsmarknaden. Betyget visar inte bara på kunskaper utan också på att man har de sociala färdigheter och det ansvarstagande som krävs på en arbetsplats.

I de EU-länder som ligger bättre till i statistiken än Sverige, till exempel Danmark och Nederländerna, ägnas mycket kraft åt att få ungdomarna att inte hoppa av skolan. När åtgärder ska sättas in för dem som är utan jobb är utbildning förstahandsalternativet för dem som inte avslutat gymnasiet. Här finns också ett närmare samarbete mellan arbetsförmedling, skola och socialtjänst än på de flesta håll i Sverige. Även om Västerås utgör ett undantag och ett föredöme, bland annat tack vare projekt som YOU, Yrkesorientering för unga.

Mycket debatten kring den svenska ungdomsarbetslösheten har handlat om statistiken och om tidsgränserna i jobbgarantin, mindre om vad som bör göras för att långsiktigt minska problemet. Men kanske är en vändning på väg. Nyligen kom TCO med ett förslag, publicerat på DN Debatt, om utbildningscentrum dit arbetslösa under 25 år skulle slussas över. I Västerås föreslår det rödgröna styret nu ett lokalt kunskapslyft med målet att alla ska kunna få slutbetyg innan de fyller 25 år.

Att bli arbetslös i unga år skapar, enligt välfärdsforskarna, ärr som man bär med sig senare i livet. Därför borde ungdomsarbetslösheten ägnas mer konstruktiv kraft och mindre politisk prestige. Risken är annars stor att den skapar ärr i hela samhället.

Texten även publicerad i VLT 4 januari 2011

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar