fredag 28 januari 2011

SKL vill ha in cheferna i kommunallagen

SKL:s vd Håkan Sörman vill att kommunallagen ska ses över.
Kommunallagen är inte anpassad vare sig till dagens kommunala verklighet eller till EU:s regelverk. SKL vill därför ha en översyn av lagen för att bringa reda i oklarheterna kring politikers och tjänstemäns roller, säger SKL:s vd Håkan Sörman i en intervju med Kvalitetsmässans nyhetsbrev Kvalitet & Förnyelse, som jag är redaktör för, och som i dagarna distribueras till 30 000 personer, merparten verksamma inom offentlig sektor.

Kvalitetsmässan hålls i Göteborg vartannat år, nästa gång blir den 15-18 november i år och är en viktig mötesplats för människor som jobbar med utveckling av offentlig sektor. Detta är också inriktningen på nyhetsbrevet.
Förutom intervju med Håkan Sörman kan man i det nya nyhetsbreve också läsa:

”Jag är otålig och vill se snabba resultat”, säger IT- och regionminister Anna-Karin Hatt (C) om kommuners och landstings arbete med E-förvaltning. Hon öppnar också dörren för ett RIT-avdrag, som komplement till ROT och RUT.

Civilminister Stefan Attefall (KD) har förståelse för kommuners kritik mot staten för stuprörstänkande. Hans lösning på problemet är bättre samverkan.

SKL:s ordförande Anders Knape (M) sammanfattar de fyra första åren med SKL och blickar framåt mot den kommande mandatperioden , då han hoppas få fortsatt förtroende att leda organisationen.Regionfrågan och välfärdsuppdragets gränser tror han blir två av de stora frågorna.

Dessutom lägesrapport om Götapriset och intervju med Björn Eriksson, ordförande i juryn för priset Sveriges Modernaste Myndighet samt en enkät som visar chefers oro för den framtida chefsrekryteringen..

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar