fredag 14 januari 2011

Pojken och vargen i kommunversion

Kommer ni ihåg sagan om pojken och vargen? Han som skrek ”vargen kommer” så många gånger att när vargen till slut kom var det ingen som lyssnade. Kommunvärldens motsvarighet till denne sagans pojke är Svensk Kommunratings VD Hans Jensevik, som då och då går ut och larmar om kommunernas ekonomi. Senast i veckan i en debattartikel i Dagens Industri. Kommunerna är för Sverige vad Grekland är för EU och riskerar att bli nästa finansiella bubbla, hävdade han bland annat.

Udden i artikeln var riktat mot det kommunägda finansbolaget Kommuninvest, som ibland kallar sig Kommungälden för att markera att man är en samhällsnyttig och allmän verksamhet. Lånta fjädrar och falsk marknadsföring, menar Hans Jensevik som menar Kommuninvests obligationer mer är att jämföra med amerikanska subprimelån än med statliga Riksgälden.


Jokkmokks bild av Jokkmokk har inte
mycket likhet med Grekland
 Artikeln kompletterades med en Greklandslista, med kommuner som enligt Kommunrating har en ohanterlig nivå på sin låneskuld. Sorsele, Bräcke, Höör och Jokkmokk var de som därmed fick den föga smickrande beteckningen PIIG-kommuner. PIIG är den internationella affärspressens beteckning på valutaunionens ekonomiska problembarn Portugal, Italien, Irland och Grekland.
Såväl de utpekade kommunerna som Kommunivests vd Tomas Wernergren avfärdar kritiken:
"Vi har ett system för när kommuner får stora utgifter, till exempel en stor andel vårdbehövande. Då finns skatteutjämningssystemet som gör att den drabbade kommunen inte behöver hamna i en situation som till exempel Grekland inom EU", säger Tomas Werngren till DI.

Är då Hans Jensevik som ger ut en publikation med det förpliktande namnet Kommunexperten. helt fel ute? Nja, förvisso finns det kommuner med ekonomiska problem, som kan förväntas bli värre framöver i takt med att pensionsskulden ska betalas av. Inte minst gäller det den typ av små glesbygdskommuner som finns på Greklandslistan. Jämförelsen med Grekland haltar dock betänkligt. Det finns ju mer tydliga system för transfereringar mellan stat och kommun inom Sverige än mellan EU centralt och en enskild medlemsstat,
Men om läget för någon kommun skulle bli så illa att den egentligen skulle behöva gå i konkurs kan vi nog räkna med att Hans Jensevik träder fram och säger: Ni borde ha lyssnat på mig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar