tisdag 31 januari 2012

Vårdens eviga köproblem

Krönika publicerad i VLT den 31 januari 2012

”Väntetiden för en höftledsoperation är sex månader”. Beskedet från planeringssköterskan på ortopedkliniken på Västmanlands sjukhus var en obehaglig överraskning. Dels för att det innebar att jag skulle behöva fortsätta att ha ont ett bra tag till. Dels för att det visade att Landstinget Västmanland inte klarade vårdgarantin., som hon för övrigt inte sa något om förrän jag själv tog upp frågan.

Vårdgarantins formel är 0-7-90-90. Nollan står för att man ska få kontakt med primärvården samma dag. Sjuan för att man ska få träffa en läkare inom vecka. 90 är först det antal dagar man maximalt ska behöva vänta för att träffa en specialist, om man bedöms behöva det. Efter det ska man inte behöva vänta mer än ytterligare 90 dagar för att få specialistvård.

I mitt fall klarade landstinget den första nollan, sedan har väntetiderna i alla led varit längre än de garanterade. Man ska inte dra några slutsatser av ett enskilt fall, men statistiken på den rikstäckande databasen vantetider.se, som bygger på landstingens egna uppgifter, visar att Västmanland är ett av de län där väntetiden för höftledsoperationer är mer än 90 dagar. Lika illa är det när det gäller knäledsoperationer, gråtstarr, livmoderframfall och gallsten för att ta ytterligare några vanliga ingrepp som omfattas av vårdgarantin.

Västmanland är dock långt ifrån sämst utan ligger på riksgenomsnittet om man ser till helheten. 88 procent får sitt beslutade ingrepp innan vårdgarantins 90 dagar passerat. Norrbotten klarar 99 procent, Uppsala bara 77 procent.

Vårdköer är svensk sjukvårds eviga problem. Vårdgarantin i kombination med en kömiljard som ger extra pengar till de landsting som lyckas hålla nere väntetiderna är regeringens metod att komma åt problemet. I vad mån landstingen klarar garantin handlar dock inte så mycket om centrala åtgärder. Det är heller inte enbart en resursfråga. Viktigast är att förändra tänkesättet att ta köer för givna och hitta effektivare arbetssätt. Lär av dem som lyckats. Gör ett studiebesök i Kalmar eller Hässleholm där är väntetiden för höftleder max fyra veckor.

1 kommentar:

  1. Ortopedklinikens chef Magnus Lagerby svarar på kritiken i VLT den 11 februari http://vlt.se/asikter/debatt/1.1539383-klinikchef-vi-forsoker-bli-battre-pa-att-informera

    SvaraRadera