måndag 1 november 2010

Facklig splittring om statlig skola

”Lärarna efterlyser ökat statligt ansvar”, löd rubriken på SvD Brännpunkt idag

”Sveriges lärare vill inte ha tillbaka den statliga skolan”, konstaterades på DN Debatt.

Att de båda lärarförbunden och deras ordförande inte alltid är överens, är något som ofta döljs av en gemensam front mot arbetsgivaren i förhandlingstider. Men idag gjorde de stora morgontidningarnas debattsidor skillnaderna uppenbara. På DN Debatt skriver Lärarförbundets Eva-Lis Sirén tillsammans med SKL:s ordförande Anders Knape att lärarna inte vill ha en statlig skola. De hänvisar bland annat till en undersökning som visar att bara 1 procent av lärarna anser att ett byte av huvudman vore lösningen på skolans problem.

På SvD:s Brännpunkt uttrycker Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner sin glädje över att Lärarförbundet nu tycker som LR och vill öka statens ansvar för skolan. ”Det är en styrka att de två lärarorganisationerna menar att statens ansvar för skolan måste öka”, skriver hon.

Det är märkligt att LR är så fokuserat på huvudmannaskapsfrågan. Att man år efter år fortsätter att driva en återgång till ett system med stora brister i stället för att fokusera på hur man kan förbättra förutsättningarna för dagens skola. Det är där lärares och skolledares kraft behövs, inte till att genomföra en gigantisk och kostsam organisationsförändring. Det vore bra med en samsyn om att det inte var bättre förr, att mycket brister idag, inte minst likvärdigheten och att alla goda krafter nu bör samlas kring hur man kan åstadkomma förbättringar för framtiden. En samsyn som inte bara borde omfatta de båda lärarförbunden utan också gärna utbildningsdepartementet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar