onsdag 17 november 2010

Drömmen om ett statligt SKL

Om man som jag i många år har rört sig i den centralkommunala sfären känd som SKL , Sveriges kommuner och Landsting, är det lätt att betrakta staten och dess myndighet som något som mest krånglar till saker och ting. De kommer med motstridiga krav,  De inför förändringar utan att tänka konsekvenserna och är lite allmänt oberäkneliga. Landets kommuner och landsting är olika och oense om mycket, men kampen mot staten förenar och har så gjort i de mer än hundra år som kommunerna organiserat sig.

Därför var det intressant att få en inblick i statsförvaltningen. Jag var igår moderator vid ett seminarium om offentlighetsprincipen som arrangerats av Krus, en av våra mindre och mer okända myndigheter. Krus är en förkortning för Kompetensrådet för utveckling i staten och ska med sina 15 anställda bistå regeringen i frågor som gäller kompetensförsörjning för statens anställda.

Ett av de projekt man driver heter Offentligt Etos och handlar om etik, värdegrund och bemötande i statsförvaltningen. Då är offentlighetsprincipen viktig eftersom den garanterar allmänheten insyn i vad myndigheterna gör. Drygt 40 personer ägnade eftermiddagen att lära mer om denna princip från 1700-talet som tjänat oss väl och som är en bidragande orsak till att Sverige har varit så förskonade från korruption genom åren.

Utgångspunkten för seminariet var en artikel i DN som visade att bara hälften av myndigheterna fick godkänt i en test av hur öppenheten fungerar i praktiken. Experten på plats var Håkan Torngren, som mest är van att se på juridiken med kommunala ögon som förbundsjurist på Kommunförbundet och SKL, men som kan Offentlighetsprincipen bättre än de flesta.

Frågorna var många och diskussionen intensiv. Inte minst innebär sociala medier nya utmaningar för offentlighetsprincipen. Uppenbart är att många tjänstemän känner sig rätt ensamma inte minst på små myndigheter. Vart ska man vända sig för att få råd och stöd i praktiska förvaltnings- och bemötandefrågor?

Med lätt förvåning inser jag att vad de saknar är en statlig motsvarighet till SKL.

2 kommentarer:

 1. Ditt tal vid seminariet tyclte jag var mycket bra.

  Finns det inspelat så att man kan ta del av det?
  eller

  Kan du ge huvuddragen i talet på din blogg?

  Jag tror att många tjänstemän inom stat och kommun känner att Offentlighetsprincipen bara är en belastning och tänker inte på de grundläggande värdena som den försvarar.

  Margareta Tillman

  SvaraRadera
 2. Seminariet finns inte inspelat. Är osäker på om jag har anteckningar sparade som kan användas på bloggen. Återkommer i så fall, befinner mig just nu påresanfde fot.
  Lena

  SvaraRadera