torsdag 3 juni 2010

Äldreomsorg när go-go blir slow-go


Han startade för 40 år sedan den första svenska PR-byrån, Kreab som idag har 350 konsulter över hela världen. Han var med att bygga upp Kunskapsskolan. Nu siktar Peje Emilsson (bilden) in sig på äldreomsorgen, berättar han i en intervju i tidningen Resumé. Silver Life kallas konceptet som ska erbjuda boenden under ålderdomens olika skeenden. ”Från go-go, till slow-go, till no-go”, som Emilsson uttrycker det.
En förutsättning är att samhället ställer upp med en vårdpeng och att man, till skillnad från skolpengen, kan lägga till en slant själv. Det krävs en ny svensk modell för att klara omsorgen när den stora 40-talistgenerationen, menar 64-åringen Peje Emilsson, som inte vill se sig som ett högerspöke. Han tror på samförstånd över partigränserna, ”som i pensionsöverenskommelsen”.
En inte alltför djärv gissning är att Arenas och Timbros blocköverskridande kommission kommer med ett förslag om vårdpeng när de presenterar sina idéer i Almedalen.
Tredje gången gillt för den sociala entreprenören Peje Emilsson i så fall. Efterfrågan finns definitivt på en ålderdom med lite silverglans, frågan är hur det ska finansieras.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar