torsdag 17 juni 2010

Reservation hjälper inte alltid

Det spelar ingen roll hur mycket du argumenterar emot. Om du inte har reserverat dig i protokollet står du ändå bakom beslutet och är skyldig att försvara det.
Detta lär sig alla som engagerar sig i föreningsliv eller politiskt arbete snabbt. I bästa fall genom att mer erfarna talar om det, men ibland den genom att man först i efterhand förstår vad som gäller.
Att det är så här är grundläggande för den representativa demokratin. I rimligtvis borde det då också vara tvärtom. Den som har reserverat sig står inte bakom beslutet och är inte ansvarig.

Men så är det inte har vänsterpartisten Stefan Kärvling i Vänersborg fått erfara. Han reserverade sig mot bygget av Arena Vänersborg, som kom att kosta 140 miljoner i stället för 70 och hade ett tak som inte höll för snötrycket.
Detta fick fullmäktige att på revisorernas inrådan inte bevilja Barn- och ungdomsnämnden ansvarsfrihet. Inklusive Stefan Kärvling, trots att han hade reserverat sig.

Nu har han överklagat det beslutet till förvaltningsrätten. Ett annat överklagande gäller gränsdragningen mellan individuellt och kollektivt ansvar i en politisk nämnd. Utslagen inväntas med spänning, inte bara av Stefan Kärvling.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar