tisdag 15 juni 2010

Dystopiker eller sanningssägare?


Över 1200 arrangemang konkurrerar om intresset under Almedalsveckan i år. Ett av dem jag är mest nyfiken på är presentationen av rapporten från Timbros och Arena Idés kommission om välfärdens finansiering.

Ska denna blocköverskridande grupp under ledning av den förre S-statssekreteraren Per Borg lyckas komma med något nytt i frågan? Något som gör att detta på allvar kommer upp på den politiska dagordningen. Något som får statsministern, oavsett vem det är, att i regeringsdeklarationen i höst tillsätta en parlamentarisk utredning som under den kommande mandatperioden ska hitta lösningar på hur vi ska klara välfärden när allt fler behöver dess tjänster men allt färre bidrar.

En av knäckfrågorna är hur vi ska klara äldreomsorgen den dag den stora 40-talistkullen behöver dess tjänster. På gårdagens DN Debatt presenterade professor Mats Thorslund sitt underlag till kommissionen. Eftersom han är en av äldreomsorgens främsta dystopiker eller i värsta fall sanningssägare var förutsägelserna dystra. Frågan till honom från kommissionen var om medborgarna i rimlig grad kan förutse vilken äldreomsorg de kommer att erbjudas.

”Svaret är nej. De äldre lämnas i sticket. Det finns inget tydligt offentligt åtagande om äldreomsorg”, skriver Mats Thorslund. Den 6 juli får vi veta om Arena/Timbro-kommissionen håller med och vad de tycker ska göras.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar