torsdag 19 maj 2011

Gyllenhammar tror på Sverige men tvivlar på Saab

1973 skrev Pehr G Gyllenhammar boken Jag tror på Sve-
rige, en titel han fortfarande skriver under på.
Pehr G Gyllenhammar tror fortfarande på Sverige. Liksom på Volvo, men när det gäller Saab är han tveksam. Det, och en hel del annat, sa den nygifte Vellingebon när jag intervjuade honom för Kvalitetsmässans nyhetsbrev Kvalitet & Förnyelse, som nyligen gått ut. Han är en av de medverkande vid mässan där han ska prata tillväxt med Britt-Marie Matsson vid ett av de många seminarierna 15-17 november.

På mässan och i nyhetsbrevet finns också  Ann Heberlein, etikforskaren som kom ut ur den akademiska anonymiteten när hon 2008 skrev boken Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva. Där beskriver hon hur det är att leva med bipolär sjukdom. I intervjun i nyhetsbrevet berättar hon om sin nya bok, som heter Ett gott liv. som går under den ljusa och fräscha ytan och bland annat resonerar kring begreppen sjukt och friskt. "Att vara frisk är en oundgänglig del av ett gott liv", säger hon bland annat.

Nyhetsbrevet presenterar också de fem kommuner som gör upp om priset Sveriges Kvalitetskommun 2011, nämligen Kinda, Kungsbacka, Nacka, Uddevalla och Östersund. Liksom de sju mynidgheter som tävlar om att utses till Sveriges modernaste 2011.

Offentliga innovationer är ett modernt lite luddigt begrepp, som den danska professorn Eva Sörensen och Johnny Paulsson FoU-samordnare på SKL konkretiserar i nyhetsbrevet.

Dessutom kan man läsa en krönika av forskaren och föreläsaren Kjell A Nordström som välkomnar oss till Det Öppna Samhällets Tidsålder.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar