tisdag 24 maj 2011

Äldreomsorgens poesi

De senaste tiden har jag jobbat med en rapport om äldreomsorgen för SKL. Den har arbetsnamnet Från fattigvård till valfrihet. Syftet är att beskriva den utveckling som varit för att ge underlag för debatten om hur det ska bli. För att få en motvikt och ett komplement till öppna jämförelser, SOU av olika årgångar, Socialstyrelserapporter och diverse SKL-dokument har jag också läst två diktsamlingar som anknyter till rapportens ämne, Ragnar Thoursies Sånger från äldreomsorgen och Ingersonetterna av Magnus William-Olsson.


Ragnar Thoursies sista diktsamling Sånger från äldre-
omsorgen är en hyllning till personalen.

Ragnar Thoursie, som avled i fjol 91 år gammal, formulerar med poetisk pregnans sina iakttagelser av äldreomsorgen. Inte minst hyllar han personalen.  ”Hemtjänstens tappra välfärdsarmé” kallar han Raja, Addis, Eva, Mirja, Nasi, Jami och de andra som hjälper Nackas gamla att klara sin vardag. Dikterna karaktäriseras av sorgsen tacksamhet över den hjälp som ges. Men här finns också en stark oro för det folkhem, som Ragnar Thoursie, i egenskap av byråchef på AMS, var med om att bygga upp. I dikten ”Föremål för omsorg” sammanfattar han på fyra rader äldreomsorgens dilemma:

Vi gamla är föremål för omsorg.
Visst är det underbart!
Bara vi inte blir till föremål
i omsorgen.

Magnus William-Olssons formsköna sonetter handlar om förlusten av en älskad mamma. Först försvinner hon in i den alzheimersjukes fördolda värld, sedan slocknar även ”alzheimerblicken”. Alla som levt i sjukdomens närhet vet vad han menar med det ordet. Precis som man kan känna igen sig i denna undran:

Var är du, Inger, när jag tittar på
Ditt ansikte som speglar tomhet bara?
När handen, kinden inte handen svarar
När blicken inte önskar att förstå?
Vad är en människa? Vad är hon då
när intet genomsyrar själva varat

Tyvärr lyckades jag inte få med William-Olsson i den snart färdiga rapporten. Men Thoursie är med, liksom en känd barnboksförfattares beskrivning av ett fattighus i Småland. Plus en hel del från SOU, Socialstyrelsen och diverse SKL-dokument.

.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar