onsdag 30 mars 2011

Ministrar blåste liv i SKL-kongressen

En valkongress på SKL är ungefär lika spännande som ett fullmäktigesammanträde i . Surahammar. Majoritetsförhållandena är klara och allt är uppgjort i förväg. Enda osäkerhetsmomentet är Sverigedemokraterna som står utanför överenskommelserna och därför kan komplicera för presidiet. Så också på dagens SKL-kongress.


Integrationsminister Erik Ullenhag betonade att kom
munerna har ett fortsatt ansvar för flyktingmottagandet
 Sverigedemokraterna yrkade på att de skulle få plats i styrelsen, vilket alla andra var emot. Så efter votering och lite teknikstrul, med de till synes så smidiga röstdosorna blev det som de övriga partierna kommit överens om i förväg. Anders Knape omvaldes till ordförande och får nu föra kommunernas och landstinges talan i ytterligare fyra år.
För att blåsa lite liv i valkongresser krävs extern hjälp. Vid den förra, och första, hade man anlitat Fredrik Lindström, som underhöll med att tala om språkets betydelse. I år var kongressen kombinerad med ordförandedag och till sådana hör ministermedverkan, den här gången i form av Anders Borg och Erik Ullenhag.
Anders Borg kan den dag han befrias från politiken försörja sig som ståuppare eller föreläsare. Avspänt och utan manus spatserade han fram och tillbaka över scenen i Folkets hus och redogjorde för det ekonomiska läget. I världen, där det är lite bekymmersamt. I Sverige, där det är bättre än på de flesta andra håll, men eftersom läget är som det är i världen måste Sverige vara försiktigt. Det gäller att ha ordning och reda i såväl stats- som kommunfinanserna var budskapet från finansministern till de församlade kommunpolitikerna.
”Var inte övermodga, fortsatt vardagsgnetandet”, uppmanade han dem. Anders Borg betonade också betydelsen av att kommunerna tar sitt ansvar för skolan för att Sverige ska klara den globala konkurrensen.
Erik Ullenhag var mindre mästrande, men betonade att den nyligen genomförda etableringsreformen, som kritiserades på DN Debatt, inte innebär att kommunerna kan abdikera från sitt ansvar för de nyanlända flyktingarna. Tunga bitar i mottagandet är fortfarande kommunernas ansvar.
8-10 november möts de 451 ombuden igen i Norrköping för den ordinarie kongressen. Då handlar det om politik och debattivern blir förhoppningsvis högre än den brukar vara på fullmäktige i Surahammar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar