onsdag 9 mars 2011

Det nya brunbeiga Sverige

Sverige indelat i åtta regioner
enligt det förslag som presente-
rats på DN Debatt idag.
En ny beigebrun Sverigekarta presenterades på DN Debatt idag. En karta där Sverige är indelat i åtta regioner. Kartan är skapad av tre tunga föredettingar, Roland Andersson (S), Kent Johansson (C) och Jerker Swanstein (M),med erfarenheter från Västra Götalandsregionen och Region Skåne. De har jobbat på uppdrag av SKL, som vill få kommuner och landsting att åter engagera sig i regionfrågan. Det gäller att ta initiativet för att förhindra att regeringens utredare av den statliga länsindelningen Mats Sjöstrand kommer med förslag som den kommunala sektorn inte vill ha.

De tre föreslår åtta regioner. Idag finns fyra. Av dessa föreslås Skåne, Halland och Gotland få vara som de är. Västra Götaland utökas med Värmland. Stockholm föreslås bli en egen region. Med 2 miljoner invånare bör den inte bli större. Sörmland, Västmanland, Örebro, Uppsala, Gävleborg och Dalarna bildar en Svealandsregion. Norrland utom Gävleborg blir en region. I Sydsverige bildas en region bestående av Östergötland, de tre Smålandslänen och Blekinge.

En ny regionindelning behövs för att klara tillväxten och de framtida utmaningarna inom hälso- och sjukvården, motiverar de tre sitt förslag. Som Mälardaling som i många år jobbat i huvudstaden har jag svårt att förstå att tillväxten skulle gagnas av att vi vänder ryggen mot Stockholm och i stället riktar in oss mot de kringliggande länen. I Uppsala är man nog mer entusiastiska än i Sörmland och Västmanland. Uppsala har länge slagits för en lösning som skyddar Akademiska sjukhuset från att föras ihop med Stockholmssjukhusen.

Ett annat skäl till min bristande entusiasm är jag tror att det blir svårt att skapa regional samhörighet i en region som sträcker sig från Idre till Nyköping. Jag minns med fasa min tid som ordförande i Publicistklubbens Mellersta Krets, som ungefär motsvarade Svealandsregionen. Det var en hopplös konstruktion, som så småningom dog sotdöden. Liknelsen ska dock inte dras för långt här handlar det om starkare krafter. Det behövs en förändring av regionindelningen och ska den bygga på invånarnas entusiasm lär det dröja. Vi finner oss nog, huvudsaken är att den här frågan blir avgjord med någorlunda rationella argument.

Några rationella argument för att Halland ska vara en egen region finns dock inte. Hur konstigt det är framgår när man ser kartan. Men gjort är gjort, framtiden får utvisa om det var en vinstlott för halläningarna eller inte.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar