fredag 23 april 2010

310 val att bevaka

Få saker är så roliga som att prata om frågor man själv är engagerad av för intresserade åhörare. I dag hade jag och Dagens Samhälle-reportrarnaMagnus Wrede och Johan Delby den möjligheten. Åhörarna var 12 journalister, som deltog i Journalistfonden för vidareutbildnings kurs Webb, val och politisk extremism.

Under en vecka har de lyssnat på journalister och forskare som tagit upp olika aspekter på politisk extremism och dess konsekvenser för journalistiken. Man har också ägnat en hel del tid åt yttrandefrihets- och utgivarfrågor som ju ställs på sin spets när det handlar om obehagliga åsikter.

Till Dagens Samhälle kom de för att få en överblick av vad som händer i kommunerna och vilken roll Sverigedemokraterna har i den lokala politiken. Magnus Wrede visade på den mångskiftande kommunala verkligheten med allianser i allehanda sammansättningar, lokala partier, politiska vildar och tomma stolar. Johan Delby berättade om de granskningar vi gjort av SD:s faktiska inflytande. I vår värld har man ju redan erfarenhet av det som eventuellt kan bli resultatet av höstens riksdagsval; att ha Sverigedemokraterna som vågmästare.

Ingen annan redaktion har en sådan koll på de här frågorna som Dagens Samhälle. Det är roligt att få dela med sig av det kunnandet och att få lyfta fram det gedigna arbete som görs på redaktionen. Det är också roligt att kunna visa på den mångfald som finns inom den kommunala världen. Dagens Samhälle har ju faktiskt 310 val att bevaka i höst, riksdagsjournalisterna bara ett.

Inlägget är också publicerat på Dagens Samhälle-bloggen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar