torsdag 10 november 2011

Polis har rätt att vara politiker

Grattis landets poliser ni får vara förtroendevalda! Så skulle man, med hänsyftning till en aktuell bok, kunna sammanfatta en igår avkunnad dom i Arbetsdomstolen.
Polisförbundets ordförande Lena Nitz,
har vunnit en viktig seger i AD.

Tvisten gällde polisers rätt att ha kommunala förtroendeuppdrag. De stridande parterna var å ena sidan staten, i form av polismyndigheten i Västerbotten, som menade att tre polisers uppdrag i olika socialnämnder i länet var en bisyssla som kunde skada allmänhetens förtroende och som därmed var otillåten enligt Lagen om offentlig anställning. Å andra sidan Polisförbundet som försvarade sina medlemmars rätt att som alla andra ha demokratiska förtroendeuppdrag.

En rätt så självklar att staten som arbetsgivare inte borde behöva belasta rättssystemet med detta mål. Motivet att 2009 förbjuda de tre poliserna, som alla hade inre tjänst, att ha uppdrag i socialnämnden, var att de där kunde få del av sekretessbelagd information som kan påverka deras bedömningar i tjänsten.

En risk som arbetsdomstolen inte anser vara så stor att den bör påverka deras grundläggande demokratiska rättigheter. AD slår i sin dom fast att förtroendeuppdrag som folkvald företrädare fyller ”en oumbärlig funktion i ett demokratiskt samhälle”. Slutsatsen blir därför att det allmänna intresset av att polismännen åtar sig uppdraget måste anses vara mycket stort.

”Polisers erfarenhet från arbetet vid sociala frågor är till stor nytta för samhället och det politiska arbetet. Inte minst därför är det viktigt att vi nu har fått ett klargörande”, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz i ett pressmeddelande där hon betecknar domen som en seger för demokratin. Det är bara att instämma.

Hela domen finns att läsa på Arbetsdomstolens hemsida.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar