fredag 29 april 2011

Förstår folk sitt eget bästa i regionfrågan?

Storlekens betydelse diskuteras i många sammanhang. I veckan var det frågan vid ett lunchseminarium på SKL, som just nu jobbar hårt för att det ska händer saker i den eviga frågan om den regionala indelningen. Statsvetaren David Karlsson hade fått i uppdrag att fundera över vilken betydelse större regioner skulle få för demokratin.Britt Westerlund, S-landstingsråd i Norrbotten, ser demo-
kratiska vinster med en regionreform trots större avstånd.
På forskares vis kan han svar enklast sammanfattas med att det beror på. Om man ser demokrati som att förverkliga folkviljan finns inga argument för regioner. I de mest entusiastiska delarna av landet är det ungefär 20 procent som vill ha en regionreform.
Det folkliga stödet var svagt även när Västra Götalandsregionen bildades 1999, men idag finns inga krav på att den ska upplösas. Av detta kan man, om man har vad David Karlsson kallar elitdemokratiska utgångspunkter, dra slutsatsen att folk inte vet sitt eget bästa. En lite riskfylld attityd menar han. Om det folkliga motståndet består kommer den redan tidigare svaga regionala demokratin att försvagas ytterligare.
Det enda valdemokratiska argumentet för större regioner forskarna hittat är att det blir lättare för partierna att hitta kvalificerade förtroendevalda när man har ett större urval.

Men, påminde David Karlsson, hur väl demokratin fungerar beror inte bara på kvaliteten på de demokratiska processerna utan på vad som faktiskt levereras. En större region kan leda till en effektivare förvaltning, som bättre kan genomföra de demokratiskt fattade besluten. Enkelt uttryckt: Blir vården och kollektivtrafiken bättre med en region kommer folk att gilla den.
Landstingsrådet Britt Westerlund (S) från Norrbotten framhöll i debatten ett annat demokratiskt argument. En region innebär att beslut som idag fattas av statliga tjänstemän tas över av förtroendevalda. Det är en tung förklaring till det politiska engagemanget för regioner, dock tror jag inte att det ökar det folkliga stödet för en regionreform. Misstron mot staten är nog betydligt mindre i stugorna än i kommun- och landstingshusen.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar