tisdag 2 oktober 2012

Pressetiken gäller även prinsessor


Hovauditör är en lika fin som svårbegriplig titel. Det låter som något från sagans värld. ”Då blev konungen upprörd och kallade in sin hovauditör…” skulle man kunna tänka sig som text till en bild av en man i peruk och knäbyxor träder fram inför den kronprydda konungen på hans tron. Men en hovauditör har snarare en välskräddad mörk kostym eftersom det handlar om kungahusets advokat. Idag innehas titeln av Axel Calissendorf, advokat med inriktning på affärsjuridik, delägare i advokatbyrån Roschier, gift med en av Högsta domstolens domare.
Idag har fler än vanligt kommit i kontakt med hans titel. På DN Debatt kräver Axel Calissendorf en ny lagstiftning för att i svensk lag införa regler till skydd för privatlivet. Bakgrunden är de smygtagna bilderna av prins William och prinsessan Catherine på en fransk terrass. Bilder som i Sverige endast publicerats av Se & Hör.

”Det råder ingen tvekan om att bilderna på hertigparet i Se & Hör inte tillgodoser något allmänintresse och att hertigparets rätt till sitt privatliv har kränkts”, skriver Axel Calissendorff.
En åsikt som det är lätt att instämma i. Bilderna är privata och totalt ointressanta, om det inte vore för att det är en prins som smörjer in sin hustru med solkräm. Se & Hör hade gjort svensk yttrandefrihet en tjänst om de avstått från publicering eftersom den leder till sådana krav som Axel Calissendorf nu framför: Att lagstiftningen ska skärpas.

Nyligen har Yttrandefrihetskommittén till branschens lättnad kommit fram till att någon grundlagsändringinte behövs. En slutsats som även tidigare utredningar ställt sig bakom eftersom det vore en inskränkning av yttrandefriheten. För att stoppa kraven på lagstiftning har medierna kommit överens om ett system för självsanering, där Allmänhetens Pressombudsman (PO) och Pressens Opinionsnämnd (PON)  är de centrala beståndsdelarna. Ett system där människor enkelt och utan formkrav kan få sin sak provad om de utsatts för publicitetsskada. Risken är stor att branschens intresse för att upprätthålla detta system skulle svalna om lagen skärps.

I den allmänhet som PO tjänar ingår för övrigt även kungahuset. Det svenska kronprinsessparet, som ju får finna sig i publicitet, tycks ha bestämt sig för att markera mot alltför närgången bevakning. Det senaste året har PO och PON fått ta emot två anmälningar från hovauditören som ombud för paret.  Det första fallet gällde Se & Hör som spekulerade i Prins Daniels vacklande hälsa. I det andra fallet gällde det Hänt Extra, som klandrades för rubriken "Illamående, huvudvärk och yrsel ... KRONPRINSESSAN NÄRA MISSFALL - nu varnar vännerna VICTORIA".
Båda publiceringarna fälldes. Även för en prins hör sjukdom till den privata sfär som i publicistiskt hänseende måste hanteras med stor försiktighet, ansåg nämndens majoritet i fallet med prinsDaniel. I den andra fallet var motivet för fällningen att det inte framgick att det handlade om en annan kronprinsessan. ”Varken kronprinsessan eller någon annan ska behöva acceptera att knytas till integritetskänsliga uppgifter som inte är sanna”, var nämndens bedömning. PON lär knappast behöva ta ställning till bilderna på det solande brittiska prinsparet, men om så vore är det knappast troligt att utslaget skulle bli annat än en fällning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar