tisdag 11 september 2012

Den svårfångade kvaliteten

Texten även publicerad i VLT 11 september 2012

Vinstförbud är en av de stora politiska frågorna just nu. Mest påtagligt för socialdemokraterna där ett nytt rosornas krig mellan höger och vänster tycks vara under uppsegling. Men frågan är inte helt lätthanterlig för de borgerliga heller. Oavsett partifärg ogillar väljare att företag som finansieras med skattemedel får ta ut vinst, men väljare gillar valfrihet och de gillar oftast de skolor, äldreboenden och vårdcentraler som de vinstdrivande företagen driver. Utan möjlighet till vinst lär få företag vara villiga att fortsätta. Skolnedläggningar är inget man vinner val på, det vet glesbygdspolitiker. Den storstadspolitiker som inför ett vinstförbud som gör att populära skolor försvinner lär få erfara samma sak.

Lösningen på detta dilemma är att kräva kvalitet. Alla älskar kvalitet. Näst fred på jorden är nog kvalitet på välfärdstjänster det alla allra mest önskar sig. Problemet är att det inte finns någon enighet om vad kvalitet är eller hur det ska mätas.
Inte så att det saknas kvalitetsindikatorer eller att det inte mäts och dokumenteras inom vård, skola och omsorg. Tvärtom, massor av tid ägnas åt att mäta och rapportera. Så mycket att många tycker att det är svårt att hinna med den egentliga uppgiften. Problemet är att det många gånger mäts och rapporteras för att tillgodose behov hos tillsynsmyndigheter och att resultatet inte kommer brukarna till del. Socialstyrelsens nyligen antagna föreskrifter för demensbemanning är det senaste, men knappast sista, exemplet.

Det kommer också motreaktioner och försök att få struktur på kvalitetsarbetet. Svensk Näringsliv,  tillsammans med Vårdföretagarna och Friskolornas riksförbund, håller på att få fram de  sju-åtta viktigaste kvalitetsindikatorerna som kan fungera som branschstandard. Resultatet för skolans del kommer om några veckor. Äldreomsorgen börjar en försöksverksamhet efter nyår. Ett arbete som nog kan kombineras med den etiska kod förvälfärdsföretag, som en grupp socialdemokrater jobbar med för att stoppa kraven på vinstförbud. En ny svensk modell kanske är på väg.
 

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar