tisdag 7 juni 2011

Lärobok i åldrande för nygamla

De nygamla kommer att bli ett allt mer påtagligt inslag i samhället. Det är de stora årskullar som nyss gått, eller snart går, i pension. En generation av individualister med andra förutsättningar, förmågor och förväntningar än tidigare generationer och som därför behöver lära sig att bli gamla.

Till sin hjälp har de nu fått en lärobok skriven av den pensionerade fysikprofessorn och författaren Bodil Jönsson. Den heter När horisonten flyttar sig – Att bli gammal i en ny tid . Bodil Jönsson är skicklig på att fånga upp frågor i tiden. 1999 gav hon ut Tio tankar om tid, som sålt i över 650 000 exemplar. Den satte fingret på den växande stressen och fick oss att tala om ställtid och tidstjuvar.

I spåren på den nya boken tror jag att det kommer att talas om årsringar. Som barn trodde Bodil Jönsson att hon, precis som träden, hade årsringar inom sig. En tanke som åter har börjat leva hos henne. ”Vad vi visar för varandra vad gäller utseende, beteende och intressen motsvarar visserligen oftast den senaste årsringen, men allt tidigare finns där också. Det är det som ger djupet och bakgrunden”, skriver hon.

En vacker tanke liksom hennes övertygelse att den stridbara 40-talistgenerationen kommer att ta saken i egna händer och på något kreativt sätt se till att det ångestskapande gapet mellan framtida behov och resurser fylls. Hon får åldrandet att framstå som ett riktigt spännande skede i livet och jag hoppas att hon har rätt.

På kort sikt tror jag att hon har det. 40-talisterna har några goda år framför sig. Åtminstone de som har hyggliga pensioner och får vara friska, vilket är allt fler. Men om de nygamla lever tills den dag de blir gammelgamla blir det inte så stor skillnad mot förr. Inför demensen och åldrandets multisjukdomar är vi alla lika. Då är vi beroende av att det finns personal som vill jobba med gamla och pengar att betala deras löner, så att alla som behöver kan få likvärdig vård och omsorg.

Men fram till dess gäller det att ha så roligt det går och låta årsringarna svänga i takt med Spotifymusiken.
Texten även publicerad i VLT den 7 juni.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar