tisdag 6 juli 2010

Pengabehov och penningbränning

Per Borg presenterade resultatet av kommissionsarbetet om välfärdens framtida finansiering vid ett synnerligen välbesökt seminarium i S:t Karins kyrkoruin i Visby.

Det var trångt som om en folkkär artist hade stått på scenen i S:t Karins kyrkoruin. Men denna eftermiddag handlade de inte om musik utan om välfärdens framtida finansiering. Den länge emotsedda blocköverskridande Borg-kommissionen, tillsatt av Arena och Timbro, skulle presentera sina tankar muntligt. Den skriftliga versionen hade man kunnat läsa på DN Debatt redan på morgonen.

Om någon eventuellt hoppats på ett välpaketerat förslag med lösningar blev hon besviken. Huvudbudskapet är att detta är ett problem som partierna måste ta tag i för att gemensamt hitta lösningar. Ett första steg vore att tillsatta en parlamentarisk utredning. Förslag till formulering i regeringsdeklarationen finns på rapportens omslag.

Mycket i rapporten är besk medicin. Det går inte att låtsas som ingenting och det finns inga enkla lösningar. Medborgarna måste vara beredda att betala mer själva. Politiken måste göra detta möjligt och tillåtet. Men för att man ska veta vad som gäller måste gränserna för det offentliga åtagandet inom vård och omsorg göras tydligt.
Detta är nödvändigt av två skäl. Dels för att skattfinansiering inte är tillräcklig för att klara det framtida behovet och efterfrågan av vård och omsorg, dels för att vi riskerar en förtroendekris för det offentliga, som på sikt kan leda till att viljan att bidra försvagas
Per Borg hoppas att rapporten ska leda till en bred debatt, men uppmärksamheten i Almedalen utanför seminarielokalen var inte särskilt stor. Medias fokus låg på Gudrun Schymanns och Fi:s pengabränning. En fråga som det är mycket lättare att ha åsikter om än välfärdens framtida finansiering. Själv tycker jag att det är oerhört stötande och visar Almedalen när det är som sämst. det vill säga uppmärksamhet till varje pris. Om Fi har 100 000 kronor som bränner i budgeten vore det det betydligt bättre och mer kvinnovänligt att använda pengarna till 500 bybarnmorskor i Sierra Leone eller 400 flicktoaletter för att underlätta flickors skolgång i Vietnam.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar