tisdag 20 september 2011

Optimistiskt lärande på danska

På Mindlabs kontor i centrala Köpenhamn har man skapat
en miljö som ska uppmuntra till  optimistiskt lärande.
Innovation är ett i dessa tider flitigt använt ord som kan betyda nästan vad som helst och ingenting. Inte minst talas det mycket om innovation i offentlig sektor. I alla fall på konferenser och bland högre chefer. Jag är inte lika säker på att det är lika populärt bland dem som är närmast brukarna. ”Vad har de nu hittat på”, är en sannolik reaktion när innovationsstrategierna sipprat ner genom organisationen.

En begriplig reaktion som ställer chefer inför stora utmaningar. Oavsett om man kallar det innovation, förnyelse eller förändring är det en nödvändig del i verksamheten, som man måste ha de anställda med på. Ekonomi, demografi och konkurrens från andra utförare gör att det sällan går att fortsätta göra som man alltid har gjort.

I Danmark har man jobbat längre med detta. Där finns sedan 2002 Mindlab, en utvecklingsenhet, som drivs gemensamt av tre tunga departement. Där har man inte bara intressanta idéer utan också en spännande miljö. Mest spektakulärt är ett äggformat rum som fungerar som idéverkstad.

Enligt chefen Christian Bason, som jag intervjuade för det kommande numret av nyhetsbrevet Kvalitet & Förnyelse, är tanken  att skapa en miljö för ”optimistiskt lärande”. En miljö som ger inspiration så att idéer föds. Idéer som leder till förändringar som gör skillnad för brukarna.

Det är brukarna och deras behov som är i centrum på Mindlab, inte förvaltningarnas eller personalens. ”Brukarna är experter på sitt eget liv”, konstaterar Christian Bason. Därför bör de som jobbar i offentlig verksamhet försöka förstå deras verklighet och hur de uppfattar de tjänster som samhället erbjuder. Man måste också ha modet att ta till sig den information man får och agera, vilket kan vara tungt. Även om man vill väl är det inte säkert att de blir rätt för de man är till för. Christian Bason tog som exempel en ungdomsmottagning som kom fram till att deras arbete var destruktivt för ungdomarna.

I direktiven för regeringens nyinrättade Nationella råd för innovation och kvalitet i offentlig sektor nämns Mindlab som en tänkbar inspirationskälla. Det skulle inte skada med lite mer av ”optimistiskt lärande” här också.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar